Đã bao giờ

Đã bao giờ…Bạn chọn cách im lặng…Buông lơi mọi thứ…Dù cho đó không phải là giải pháp tốt nhất…Nhưng bạn vẫn làm…Đơn giản …Vì im lặng chỉ là 1 phản ứng tự vệ... Read More