Tại ai

Cháu Trần Phi Hùng và Trần Văn Nhi mới 9 tuổi, 10 tuổi là con ông Trần Văn Minh ở Tân Hưng – Tân Châu – Tây Ninh nghịch súng trong nhà làm cướp cò, đạn xuyên qua vai một cháu. Người lớn mắng các... Read More