Cây lá giang

Cây lá giang thuộc họ Trúc đào, còn có tên khác là cây chua khan, chua méo – Ninh Bình, răng bừa hường – Nam Bộ… là loại cây nhỡ quấn cần mềm hay dây leo bằng thân gỗ đường kính thân có thể là... Read More

Con quỷ

Gò Lê Khưu có giống quỷ lạ. Nó có tài đội lớp, bắt chước cực khó. Một hôm có một ông trưởng giả ở chợ về, say khướt. Qua gò Lê Khưu thì quỷ ấy hiện hình làm con ông ta, tay thì nâng đỡ... Read More