Chuyện vui

Chuyện vui.Hôm nay có thầy giáo mới chuyển tới. Thầy là người vùng nào không rõ, nhưng giọng nói của thầy rất nặng và khó nghe, đặc biệt, những từ có dấu “hỏi”, khi qua giọng thầy,... Read More