VÊ NGHIÊN CƯ U Viê c nghiên cư u va ti m to i hiê n nay phâ n nhiê u la ba n luâ n vê sư viê c ma i t nghiên cư u vê liên quan nhiê u mă t phâ n nhiê u la nghiên cư u hơ i hơ t i t kha m pha ly luâ n ơ tâ ng sâu phâ n nhiê u la nghiên cư u tru ng lă p i t ti m to i nghiên cư u như ng li nh vư c mơ i phâ n nhiê u la nghiên cư u đơn nga nh i t nghiên cư u tô ng hơ p đa nga nh Hay no i ca ch kha c trong phâ n lơ n như ng nghiên cư u va bi nh luâ n hiê n nay viê c phân ti ch va luâ n chư ng ly luâ n ho c thuâ t không đươ c đâ y đu thiê u đô sâu triê t ho c cu a sư luâ n chư ng hơ p ly thiê u nghiên cư u co ti nh sa ng ta o như ng tha nh qua co ti nh tuyên truyê n va gia i thi ch tương đô i nhiê u hơn nư a hiê n tươ ng nghiên cư u tru ng lă p kha nghiêm tro ng mô t sô tha nh qua nghiên cư u chu yê u dư ng ơ như ng quan niê m kiê u khâ u hiê u hay sư luâ n chư ng công thư c ho a thiê u y tươ ng xây dư ng mang ti nh co thê thao ta c nô i dung tâ m nhi n va phương pha p nghiên cư u co n câ n mơ rô ng va tăng cươ ng hơn nư a

VỀ NGHIÊN CỨU Việc nghiên cứu và tìm tòi hiện nay phần nhiều là bàn luận về sự việc mà ít nghiên cứu về liên quan nhiều mặt; phần nhiều là nghiên cứu hời hợt, ít khám phá lý luận ở tầng sâu; phần nhiều là nghiên cứu trùng lặp, ít tìm tòi nghiên cứu những lĩnh vực mới; phần nhiều là nghiên cứu đơn ngành, ít nghiên cứu tổng hợp đa ngành. Hay nói cách khác, trong phần lớn những nghiên cứu và bình luận hiện nay, việc phân tích và luận chứng lý luận học thuật không được đầy đủ; thiếu độ sâu triết học của sự luận chứng hợp lý; thiếu nghiên cứu có tính sáng tạo, những thành quả có tính tuyên truyền và giải thích tương đối nhiều, hơn nữa hiện tượng nghiên cứu trùng lặp khá nghiêm trọng; một số thành quả nghiên cứu chủ yếu dừng ở những quan niệm kiểu khẩu hiệu hay sự luận chứng công thức hóa, thiếu ý tưởng xây dựng mang tính có thể thao tác; nội dung, tầm nhìn và phương pháp nghiên cứu còn cần mở rộng và tăng cường hơn nữa.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *