Người ta thường bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất nhưng họ lại quên mất rằng thuốc cũng không phải là vạn năng có những loại bệnh bao nhiêu thuốc cũng không khỏi cũng như có những chuyện thời gian vốn chẳng thể xóa nhòa

Người ta thường bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất nhưng họ lại quên mất rằng thuốc cũng không phải là vạn năng , có những loại bệnh bao nhiêu thuốc cũng không khỏi , cũng như có những chuyện thời gian vốn chẳng thể xóa nhòa.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *