NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Mê ngộ không như nhau cho nên Đại Sư Huệ Năng nói đại biểu của ba loại màu sắc trong biểu đồ là khác nhau

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Mê ngộ không như nhau. cho nên Đại Sư Huệ Năng nói : đại biểu của ba loại màu sắc trong biểu đồ là khác nhau. Màu vàng đại biểu cho vọng tưởng. màu xanh đại biểu phân biệt. màu đỏ đại biểu chấp trước. ba thứ này ngài đều vứt bỏ thậm chí rất nhanh. gọi là đốn ngộ. nghe kinh dần dần ngộ nhập gọi là tiệm ngộ. tiệm ngộ ý nói buông bỏ từng tầng từng tầng. dần dần buông bỏ. không phải là đoạn một lúc. dù đốn ngộ hay tiệm ngộ. nếu bạn không buông bỏ. bạn sẽ vĩnh viễn không giác ngộ. bạn có thể giảng Phật học đến hoa trời rơi rụng. giảng rất dễ nghe. thế nhưng chính mình vẫn mê hoặc điên đảo thì những thứ bạn nói ra chỉ là người khác. không phải chính mình. cả đời Đại Sư Huệ Năng đã nói đều là chính mình. không phải của người khác. Ngài không biết chữ cũng không đi học. thế nhưng Vô Tận Tạng tỳ kheo ni đọc kinh Niết Bàn cho ngài nghe. sau khi nghe xong. ngài liền giảng giải. kinh là kinh của Phật Thích Ca Mâu Ni. giảng sư lại là Đại Sư Huệ Năng lục tổ. tuy nhiên không hề khác biệt. cũng vậy. Pháp Đại Thiền Sư đọc Kinh Pháp Hoa cho ngài nghe. nghe xong ngài giảng Kinh Pháp Hoa cho Pháp Đạt Thiền Sư khai ngộ. Ngài giảng Kinh pháp Hoa. Kinh Niết Bàn từ trong tự tánh. giảng tám thức rất hay. tự tánh lưu xuất. mặc dù tất cả ngài chưa học. đây là chuyện có thật ở Trng Quốc. thế nhưng. vì sao người khác không làm được ? vì họ chưa buông bỏ. bạn có chịu buông bỏ hay không. bạn buông bỏ được bao nhiêu ? tự tánh bạn đầy đủ trí tuệ Bát Nhã liền lưu xuất ra bao nhiêu. năng lực trong tự tánh lưu xuất bao nhiêu thì phước báu trong tự tánh cũng liền lưu xuất bấy nhiêu. làm gì có từ bên ngoài qua việc học. cho nên phá thân kiến không dễ dàng. nếu thân kiến vừa phá. bốn phiền não lớn cũng không còn. như vậy trong Mạt Na thức. ngã kiến là kiến hoặc. phía sau ngã tham. ngã sân. ngã mạn là tư hoặc. A La Hán có thể buông bỏ những thứ này. khi họ thành chánh quả. sáu cõi luân hồi liền không còn. sáu cõi luân hồi chính là. ngã kiến. tôi tham. tôi sân. tôi mạn. biến hiện ra. đó là chánh nhân của sáu cõi luân hồi. nhân đã chặt đứt. sau cõi liền không thấy. bạn liền tỉnh ra !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin hãy thường niệm Phật
KHAI THỊ : LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

6 thoughts on “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Mê ngộ không như nhau cho nên Đại Sư Huệ Năng nói đại biểu của ba loại màu sắc trong biểu đồ là khác nhau”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *