We thank God for Souls and also that we left them Smiling with clothes sandles bibles and food staffs

We thank God;for Souls and also that we left them Smiling with clothes,sandles,bibles and food staffs.Am happy to touch life through God with the truth Act:2;38 way and little help.
Chúng tôi cảm ơn chúa; vì linh hồn và cũng là chúng tôi đã để lại cho họ mỉm cười với quần áo, sandless, kinh thánh và các nhân viên thực phẩm. Rất vui được chạm vào cuộc sống thông qua chúa với sự thật Act:2;38 đường và tiểu giúp đỡ.
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *